خیالت تخت تخت

این که گفتند " فراموش ات کنم " را فراموش کرده ام!
خیالت تخت...
تو تا ابد... ماندگارترین " حضور ِ " روزگار منی!
و من عجیب؛
به آغوش امن تو
از آن سوی فاصله ها خو گرفته ام!!!

/ 1 نظر / 6 بازدید
مثلث

فراموشی درکارنیست .......... خیالت تخت تخت.................