هدیه عید

دو قدم مانده به خندیدن برگ

یک قدم مانده به ذوق گل سرخ

چشم در چشم بهاری دیگر

تحفه ای یافت نکردم که کنم هدیه تان

یک سبد عاطفه دارم

همه ارزانی تان..........

/ 2 نظر / 6 بازدید
منا

خیلی زیباست ممنون [ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ] [بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]