الکل

چیزی مثل الکل در هواست
حال آدمی مثل من را خراب می کند
   خراب
وقتی دل لبریز غم غربت است
عشق تو جایی
و تو جایی دیگر
آدمی مثل من را غمگین می کند
  غمگین
چیزی مثل الکل در هواست
آدمی مثل من را مست می کند
  مست

اورهان ولی

/ 3 نظر / 11 بازدید
منا

گفتی تبادل لینک بعدهنوزلینکم نکردی چطور[متفکر]

منا

… ……… … …… ★ $… … …… … ★… ★ $$… … …… ★… … ★ $$$… …… ★ … … …★ $$$$…… ★ … … … …★ $$$$$…★ … … … … … ★ $$$$$$$$$$$$$$$………★…★…★… ★ $$$$$$$$$$$$$$ … …… … …… … ★ $$$$$$$$$$$$$… … … …………★ $$$$$$$$$$$$… … … ………★ $$$$$$$$$$$… … … … …★ $$$$$$$$$$… … … …★ ★ $$$$$$$$$$$… … … … … ★ $$$$$$$$$$$$… … … …… …★ $$$$$$$$$$$$$……… … …… …★ $$$$$$$$$$$$$$ … … … … … … ★ $$$$$$$$$$$$$$$……★…★…★ … ★ $$$$$…★… … … … … ★ $$$$… …★… … … … ★ $$$… … …★… … … ★ $$… … … …★… … ★ $… … … … …★… ★ … … …… ……… ★ آپپپپممممممممممم نظر و رای برای وبلاگ برتر یادت نره.....!!!!!!!!!!!!!!! منتظرتم.

مثلث

زمان ساز سفر میزند .... بی هیچ پاداشی حراج محبت کنیم که همه ما خاطره ایم.......[قلب]