خدای من

ای خالق بهار ..گل ..زیبائی وعشق.
ای خدای خوب من
دستهای نیاز وخواهش من را ببین که به درگاه تو دراز شده است.
.واز تو حاجتم را می طلبد
درین پنج شنبه..خوب پنج حاجت دارم
ومن میدانم از روی کرم به من عطا خواهی کرد

 سلامتی برای خود وعزیزانم .و
.شفای بیماران
شادی در تمام روز .ودر تمام سال نو .
موفقیت در کارم ..
حل مشکلم
وعشق و مهربانی به همه

پروردگارا! ببخش مرا که در سال قبل وگذشته ها
  هر چه با من مدارا کردى..، من بر تو خیره سرى کردم.
پروردگارا! ببخش مرا که آن قدر که حسرت نداشته هایم را خوردم،
....شاکر داشته هایم نبودم
دیگر ازین پس شکر گزار تو خواهم بود ..

آمین

/ 0 نظر / 5 بازدید