سخت

چقدر سخت است لبریزباشی از گفتن:

ولی.......

در هیچ سویت محرمی نباشد.....

/ 2 نظر / 6 بازدید

شوما که در سرتاسر نت داری میگی..........!!!محرم میخوای چکار؟ب

حسین جنتی دوست

سلام امیدوارم هیچ وقت گرفتار این سختی نشوی